Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Gdzie wędkujemy - opis łowisk

Opis łowiska:


ŁOWISKO SPECJALNE BUCZEK:
W malowniczej dolinie Bobru, około 10 km na południe od Szprotawy leży zespół 5 wyrobisk pożwirowych. Jedno z nich jest łowiskiem specjalnym (4,2 ha) pozostałe to wody ogólnodostępne (8,2 ha). Akweny te mają bardzo silnie rozwinięta linię brzegową, gdyż eksploatacja kruszywa odbywała się w sposób dość chaotyczny. Pełno tu niewielkich półwyspów i miniaturowych zatoczek ukrytych wśród nadbrzeżnych drzew, więc o dogodne stanowisko wędkarskie nietrudno. Czysta woda wyrobisk odsłania ich piaszczysto - żwirowe dno. Średnia głębokość żwirowni wynosi ok. 2-3 m. Obiektem połowu jest płoć, leszcz, karp, węgorz, szczupak, sandacz. Występuje tu także kleń, a nawet sum. Nad brzegami żwirowni, które jest łowiskiem specjalnym, koło PZW Leszno Górne - jego gospodarz urządził stanicę wędkarską z parkingiem i obszerną wiatą. Tuż obok żwirowni wartko płynie Bóbr, gdzie możemy spróbować szczęścia w połowie m. in. pstrąga potokowego i lipienia.

Do dyspozycji wędkarzy jest:
- stanica wodna,
- murowany gril z wędzarnią,
- parking,
- istnieje możliwość korzystania z kuchni.


Akwen: Buczek I  
   
   
   
Dominujące ryby: Amur, Karp, Leszcz, Okoń, Płoć, Sandacz, Sum, Szczupak, Ukleja, Wzdręga, 

JEZIORO ZŁOTY POTOK 

Opis łowiska

Położenie: Pojezierze Lubuskie

Wysokość npm.: 78,8m

Powierzchnia zwierciadła: 32,8h

Głębokość maksymalna: 13,7m

Głębokość średnia: 5,9m

Linia brzegowa: 2500m

 

Jezioro Jeziorko - Złoty Potok położone jest ok. 400m od południowo-zachodniego krańca jeziora Niesłysz, 0,5km na północny zachód od wsi Kalinowo w gminie Skąpe. Zbiornik jest usytuowany bardzo malowniczo. Brzegi jeziora są częściowo podmokłe, a w części południowej, zachodniej i wschodniej strome. Jezioro zasilane jest czystymi wodami podziemnymi. Posiada jeden odpływ nisący wodę do jeziora Niesłysz.

Zbiornik jest wodą typu leszczowego. Oprócz pospolitych ryb słodkowodnych można natknąć się tu na sielawę, sieję a także bassa wielkogębowego - popularnie zwanego okoniopstrągiem. Do najczęściej łowionych tu gatunków można zaliczyć płoć, okonia, leszcza, lina, karasia, węgorza i wzdręgę. W jeziorze liczny jest również szczupak znajdujący tu doskonałe warunki rozrodu i żerowania

 Jezioro Święte (Krutla)

Opis łowiska

Pomost centralny wjazd od strony m. Wolsztyn
Jezioro
rynnowe pochodzenia lodowcowego, położone w Makroregionie Pradoliny
Warciańsko-Odrzańskiej, w Mezoregionie Doliny Środkowej Obry, w zlewni
wód Obrzańskiego Kanału Północnego - Obry, znajdujące się na wysokości
51,1 m npm. Powierzchnia całkowita zwierciadła wody wynosi 24,7 ha,
głębokość maks. 16,6 m, głębokość średnia 8,9 m, długość maks. 1082m,
szerokość maks. 257 m, linia brzegowa ogółem 2660 m. Dno typu
piaszczysto - mulistego. III klasa czystości.
Od strony wschodniej jeziora, wpływa kanał Pintus łącząc je z pobliskim Jeziorem Berzyńskim.
Brzegi
jeziora porośnięte są pasem drzew w większych i mniejszych skupiskach
(patrz zdjęcia)oraz charakterystyczną roślinnością występującą na tego
typu akwenach (pas oczeretu o zróżnicowanej szerokości na wschodnim i
zachodnim brzegu.)
Dojazd do centralnej części łowiska drogą
krajową nr 315 z Wolsztyna, 3km przed m. Obra w prawo (zdjęcie nr.5),
dojeżdżamy do wytwórni mas bitumicznych, następnie
skręcamy w lewo w polną drogę ( zakaz ruchu nie obowiązuje wędkarzy) i
dojeżdżamy do brzegów jeziora nad którym znajduje się las sosnowy.
Na miejscu mamy parking leśny, obok
tablicę z dokładnym opisem zbiornika oraz jego nadbrzeża, na wprost jeziora
znajduje się pomost centralny( zdjęcie nr.1) z kolejną tablicą,
informującą o gatunkach ryb występujących w tym zbiorniku, ich
wymiarach ochronnych oraz dobowym limicie połowu obowiązującym na tym
łowisku.
Na brzegu obok pomostu, stoi wiata, pod którą znajdują
się stoły wraz ławkami. Jest to miejsce w którym wędkarz może się
schronić się przed deszczem, spożyć posiłek itp.
Idąc dalej wschodnim brzegiem jeziora, po kilkunastu metrach natrafimy na pomost dla niepełnosprawnych oraz weteranów
wędkarstwa powyżej 70 lat.(zdjęcie nr.2)
Stanowiska
wędkarskie w ilości kilkudziesięciu sztuk (zdjęcie nr.3) w większości
zostały umieszczonych na wschodniej i północnej oraz częściowo też na
zachodniej części jeziora. Stanowiska połączone są scieżką biegnącą
dookoła brzegów jeziora.
Istnieje również dojazd do jeziora od
strony południowej przez miejscowość Obra. Mamy tutaj w sezonie letnim,
kąpielisko wraz plażą, parkingiem oraz polem namiotowym.
W części
południowo- zachodniej za kąpieliskiem znajduje się tarlisko (zakaz
wędkowania) oraz przemieszczając się dalej ścieżką nad zachodnim
brzegiem trafimy do
ośrodka wypoczynkowego
Z uwagi na to że lowisko cieszy się sporym zainteresowaniem w okolicy... i nie tylko, jest systematycznie zarybiane.
Głównie
występujące ryby w zbiorniku to: karp, karaś, leszcz, płoć, szczupak,
okoń, sandacz,lin, węgorz, kleń, sum, krąp, wzdręga.


 

 

Rzeka Odra

      Odra stanowi oś hydrologiczną naszego regionu. Odcinek tej rzeki, którym administrujemy ma długość ponad 158 km i rozciąga się od ujścia Dobrzejówki k. Dobrzejowic na południu do ujścia Pliszki k. Uradu na północy. Rzeka na terenie naszego regionu ma kilka malowniczych fragmentów przełomowych, gdzie przyspiesza płynąc u podnóża wysokich brzegów. Wydaje się, że pod względem jakości wód najgorsze lata Odra ma za sobą. Od dłuższego czasu notuje się stałą, systematyczną poprawę w tym zakresie. Okresowe badania zawartości metali ciężkich w mięsie odrzańskich ryb na naszym odcinku potwierdzają, że mieszczą się one w normach. Zanika również charakterystyczny, odrzański fenolowy "zapaszek". Wszystko to cieszy, bowiem rzeka jest bardzo rybna. Na opisywanym jej fragmencie wstępują stale lub okresowo 34 gatunki ryb. Wędkarze mogą tutaj liczyć przede wszystkim na obfity połów leszcza, który jest zdecydowanym dominantem ichtiofauny rzeki, ponadto na złowienie dorastających do bardzo dużych rozmiarów krąpi i coraz bardziej pospolitych rozpiórów. Nieco bardziej doświadczeni wędkarze polują na duże sumy, karpie, szczupaki, sandacze oraz amury. Odra znana była od dawna z licznej populacji jedynej typowo drapieżnej ryby karpiowatej naszych wód - bolenia. Obecnie liczebność jego pogłowia powoli wraca do czasów świetności i wędkarzom nierzadko udaje się złowić nawet po kilka sztuk dziennie, w tym "kolosy" o wadze 5 - 6 kg. Fakt ten jest powodem organizowania ogólnopolskich zawodów spinnigowych "Boleń Odry". Ze względu na obfitość ryb, dogodną do uprawiania wędkarstwa linię brzegową (liczne ostrogi) Odra jest najważniejszym terenem zawodów dla  naszych i przyjezdnych wędkarzy, często z bardzo odległych okręgów, a połów kilkunastu kilogramów ryb podczas trzygodzinnych zmagań nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Nad brzegami tej rzeki Okręg PZW Zielona Góra organizuje corocznie największa imprezę wędkarską w kraju - słynną "Złotą Rybkę", w której startuje kilkuset zawodników!

      Każdy z wędkarzy ma ulubiony odcinek Odry, co związane jest z obfitością i składem gatunkowym jego rybostanu, położeniem, dojazdem, itp. Z naszej strony możemy doradzić miłym gościom, którzy rzeki nie znają, aby w pierwszej kolejności zainteresowali się fragmentami Odry w pobliżu ujść jej głównych dopływów na tym terenie: Obrzycy, Kanału Nietkowickiego (Ołobok), Bobru, Nysy Łyżyckiej. Od wpływu ostatniej z wymienionych rzek Odra stanowi granice państwa, o czym trzeba pamiętać wybierając się tam na ryby (zasięgnięcie informacji w odpowiedniej placówce straży granicznej).

JEZIORO DĄBIE


Jezioro Wielkie w Dąbiu położone jest malowniczo wśród lasów sosnowych, bezpośrednio przy jego brzegach rośnie wąski pas olch. Jezioro oddalone jest od Zielonej Góry o 30 km na zachód i należy do najpopularniejszych łowisk wędkarskich Środkowego Nadodrza. Teren ten należy do pasie chronionego krajobrazu. Zajmuje ono dolną część płytkiej, krótkiej polodowcowej rynny. Przez akwen przepływa krótki dopływ Młynówki Kosierskiej , łącząc go z położonym powyżej Jeziorem Małym.
Zbiornik należy do 2-3 najlepiej i najbardziej regularnie zarybianych akwenów tegoż regionu. Tak długotrwałe zarybiania umożliwiają złowienie ogromnych okazów karpi, amurów i tołpyg (ponad 20 kg), linów, węgorzy (ponad 2 kg), karasi oraz kilkudziesięciu kilogramowych sumów. Liczne jest także pogłowie leszcza, szczupaka, okonia i sandacza. Najczęściej jednak jest tu łowiona pospolicie występująca płoć, nawet o wadze do 1 kg. Dzięki zarybieniom występuje tu również wymagająca środowiskowo sielawa.

Zbiornik wodny Swidnica

Zbiornik wody znajduje się w miejscowości Swidnica koło Zielonej Góry.

Właścicielem zbiornika jest gmina Swidnica , a gospodarzem łowiska Koło PZW nr 27 przy KM Policji w Zielonej Górze . Zbiornik wodny ma pow. ok 1.8 ha i głębokość do 3 m.

Dojazd do łowiska z Zielonej Góry drogą 284 do m.Swidnica , następnie drogą nr 279 w kierunku Leśniowa Wielkiego . Łowisko znajduje się 10 km od Zielonej Góry.

W łowisku znajdują się następujące gatunki ryb :

leszcz , płoć , karp , szczupak , okoń , lin , karaś , sum

dominującym gatunkiem jest leszcz i płoć oraz karp

Metoda połowu :dwie wędki z brzegu , wszystkie przynęty . Na łowisku istnieje możliwość biwakowania , ustawienia namiotu i rozpalenia ogniska . Jest to idealne miejsce do sobotnio-niedzielnego wypoczynku .Połów ryb dozwolony jest od miesiąca kwietnia do końca listopada przez całą dobę .

zabrania się na łowisku połowu ryb metodą spiningową , połowu ryb ze środków pływających oraz nęcenia chlebem ,

Wędkarzy prosimy o utrzymanie czystości na stanowiskach wędkarskich

Rzeka Obrzyca

Obrzyca jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Za początek tej rzeki przyjmuje się jeden z jej górnych dopływów – Czernicę. Tak zdefiniowana Obrzyca ma długość całkowitą 659 km. Niektórzy uważają, że rozpoczyna ona swój bieg od wypływu z Jeziora Sławskiego. Ujście Obrzycy znajduje się w pobliżu wsi Cigacice.

Poniżej ujścia Gniłej Obry
fot. Wojciech Zieleniewski
Rzeka płynie przez Pojezierze Sławskie i Kotlinę Kargowską. Ma ona charakter typowej rzeki nizinnej. Sieć dopływów, zwłaszcza lewostronnych, jest bardzo rozbudowana. Wszystkie z nich, w większym lub mniejszym stopniu są zmeliorowane. Do najważniejszych należą: Gniła Obra, Kanał Bojadelski, Kanał Obrzycki, Kanał Borkowski, Kanał Karszyński i Obrzański Kanał Południowy. Koryto rzeki przegrodzone jest kilkoma jazami będącymi głównie elementami systemu melioracyjnego jej doliny. Ostatni z nich ma znaczenie energetyczne i przeciwpowodziowe. Zapobiega on cofaniu się wezbranych wód pobliskiej Odry. Jaz wykazał swoją użyteczność podczas katastrofalnej powodzi, jaka miała miejsce w lipcu 1997 roku. W dolnym biegu Obrzycy, w miejscowości Sadowa wybudowane zostało ujęcie wody dla miasta zielona Góra.
Rzeka opuszcza Jezioro Sławskie w miejscowości
Lubiatów płynąc wśród sosnowych lasów. Jej brzegom, aż do ujścia, towarzyszą na przemian zespoły leśne i kompleksy użytków zielonych. W dorzeczu Obrzycy leży wiele jezior. Prócz akwenów, przez które opisywana rzeka bezpośrednio przepływa, jej dopływy łączą ją m. in. z jeziorami okolic Tarnowa Jeziernego, Lubięcina, z Jeziorem Wilczym, Wuszno, Wojnowskie Wschodnie i Zachodnie i Lipie. Tak rozbudowany system rzeczny czyni z Obrzycy stosunkowo łatwy szlak kajakowy. W zależności od
W Podlegórzu
fot. Wojciech Zieleniewski
obranej trasy można nim dopłynąć do Odry lub poprzez Jezioro Rudzińskie i Południowy Kanał Obry do
Warty pokonując zespół jezior na biegu Obry. Nosi on nazwę Lubuskiego Szlaku Wodnego.
Koryto rzeki jest w różnym stopniu porośnięte roślinami wodnymi. Na niektórych wolniejszych odcinkach roślinność wodna zarasta Obrzycę całkowicie. W biegu dolnym stopień zarośnięcia jest znacznie mniejszy, umożliwiający wygodne wędkowanie. Brzegi cieku w większości są uregulowane, często obwałowane.
Skład gatunkowy Obrzycy jest bogaty zarówno jeśli chodzi o ilość gatunków jak i liczebność ich populacji. Zawdzięcza to, w dużym stopniu, kontaktowi z wieloma intensywnie wykorzystywanymi rybacko jeziorami. W rzece występuje większość nizinnych gatunków ryb słodkowodnych m. in.: jaź, kleń, leszcz, wzdręga, krąp, szczupak, okoń, ukleja. Liczny jest również węgorz i miętus, których najlepsze łowiska znajdują się poniżej mostu na drodze
GłuchówSulechów oraz w okolicach ujścia Obrzycy. W okresie jesiennym łowi się tu po kilkanaście sztuk tych gatunków, również osobników powyżej 1 kg. Dolny odcinek tej rzeki jest także niezłym łowiskiem suma, szczupaka i dużego leszcza migrującego z pobliskiej Odry, dlatego też często organizowane są tu zawody wędkarskie. Jednakże gatunkiem, który zdecydowanie dominuje w Obrzycy jest płoć. Jej wiosenne połowy, zwłaszcza w okolicach Podlegórza, Radowic i Górzykowa są obfite, a niektóre z osobników osiągają wagę dochodzącą do 1 kg.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

jak doskonalisz swoje umiejętności wędkarskie
czytając czasopisma wędkarskie
często wędkujesz ucząc się
wymieniasz doświadczenie między wędkarzami
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin