Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Walczymy z kłusownictwem

uruchamiamy stronę kontaktową w razie zauważenia przez naszych kolegów na łowiskach  jakichkolwiek objawów kłusownictwa, lub rażących nieprawidłowości w 
przestrzeganiu zasad polowu , aby w porę zareagować i zapobiec działalności 
kłusowniczej lub łamaniu przepisów RAPR.

dane adresowe , gdzie możemy sie zwrócić :

1. Maciej Brzeziński - komendant Powiatowej  SSR  tel..+48694407317

e-mail komendantssr@wp.pl

2. Jacek Grzanka   komendant  Państwowej Straży Rybackiej  tel. +48666810302

3. Krzysztof Łubiński-  tel. +48 694 44 73 44

Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nakładania grzywny w drodze mandatu karnego

Komunikaty | 2011-03-29 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Warszawa, dn. 29.03.2011 r.
Zarząd Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego
wszyscy


            W załączeniu przesyłam stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uprawnień strażników Państwowej Straży Rybackiej do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w znowelizowanej Ustawie o rybactwie śródlądowym.

            Proszę o wnikliwe zapoznanie się z załączonym dokumentem i rozpowszechnienie jego treści w bieżącej działalności informacyjno-organizacyjnej.

Eugeniusz Grabowski

Prezes ZG PZW

Załączniki

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje, że Społeczna Straż Rybacka utworzona na jego wniosek posiada, na podstawie art. 25 ust 1. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, uprawnienia do:

  1. Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
  2. Kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
  3. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
  4. Żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Ponadto w przypadku wykrycia wykroczenia strażnicy mają prawo zaproponować osobie która je popełniła dokonanie dobrowolnej wpłaty na zagospodarowanie i ochronę wód. Wpłata dokonywana jest gotówką i musi zostać udokumentowana na pokwitowaniu KP (kasa przyjmie) a kopia tegoż pokwitowania zostaje wręczona wędkarzowi. Taki sposób załatwienia całej sprawy jest formą naprawy wyrządzonej szkody i jest zgodny z przepisami, m.in. z art. 415 kodeksu karnego oraz z art. 41 kodeksu wykroczeń. Oczywiście taka wpłata jest całkowicie dobrowolna i nikt nie ma obowiązku dokonywania jej, jednak w przypadku odmowy wędkarz musi liczyć się z dalszymi czynnościami służbowymi strażników a więc zatrzymaniem za pokwitowaniem sprzętu służącego do popełnienia wykroczenia a następnie przekazania go do Państwowej Straży Rybackiej. PSR wszczyna wówczas postępowanie mandatowe lub przekazuje sprawę do rozpatrzenia przez sąd. Zaznaczyć należy, że dokonanie dobrowolnej wpłaty jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku popełnienia wykroczenia i w żadnym przypadku nie jest mandatem. Natomiast przestępstwo zawsze podlega ściganiu i musi zostać zgłoszone przez strażników Państwowej Straży Rybackiej lub Policji. Po zatrzymaniu sprzętu przez strażników przez 2 - 3 dni jest jeszcze możliwość zgłoszenia się wędkarza w biurze Okręgu w celu złożenia wyjaśnień i ewentualnego dokonania dobrowolnej wpłaty oraz jego odbioru. Po upływie tego czasu sprzęt trafia do Państwowej Straży Rybackiej i kończy się mandatem lub sprawą w sądzie. Do tego pisma załączamy opinię prawną prof. Wojciecha Radeckiego w sprawie dobrowolnych wpłat. Prosimy o rozpowszechnieni tych informacji wśród wędkarzy.    

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

czy jesteś zwolennikiem zasady ''no kill ''
tak
nie
nie mam zdania
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin